Химията е Живот..Животът е Химия...

Текущо подпомагане VII - XII клас

Частните уроци по химия помагат на ученика да се справи с темите, недостатъчно разгледани и неусвоени в училище, позволяват да се повишат оценките и да се предотвратят проблеми с разбирането на по-сложен материал при последващото изучаване на предмета. Познаването на научните понятия и овладяването на методи за анализ на химичните процеси и явления, чрез помощта на добър учител по химия, са необходимо условие за отличното представяне при изпитванията в клас, както и при кандидатстването в НПМГ и в университети с приемен изпит по химия.

    

При ученици предлагам:


  • Текущо подпомагане VII-XII клас
  • Кандидатстване  в НПМГ
  • Подготовка за олимпиади по химия
  • Подготовка за матура след XII клас
  • Химия на английски език

 

За всички ученици от VII до XII клас избрали текущо подпомагане, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по химия и заявените конкретни цели.

 


Ученици