Химията е Живот..Животът е Химия...

Контакти

📱Телефон: +359 885 119 576
е-mail: chastniurocipohimiq.ib@gmail.com
Адрес: гр. Пловдив , ул. Константин Нунков 13А 
(офис сградата на хотел Интелкооп)