Химията е Живот..Животът е Химия...

Студенти

Частните уроци за студенти включват задълбочено изучаване на химичните процеси, явления, аналитични и физикохимични задачи. Дисциплините по които работя със студенти са: 

 • Биохимия
 • Аналитична химия
 • Обща и неорганична химия
 • Органична химия
 • Биоорганична химия
 • Физикохимия и колоидна химия
 • Спектрохимичен анализ
 • Статистика и метрология в химията
 • Инструментални методи за анализ
 • Приложна неорганична химия
 • Приложна органична химия
 • Екология и опазване на околоната среда
 • Химия на лекарствените вещества
 • Битова химия
 • Химия на полимерите
 • Химия на органичните вещества в парфюмерийни и козметични продукти
 • Хранителна химия
 • Химия на липидите
 • Химия на хранителните продукти
 • Хранене и хигиена на храните
 • Химия на хранителните добавки и контаминанти
 • Чужди вещества в хранителните продукти
 • Методика на обучението по химия

 

       За студенти предлагам и разработване на курсови работи и реферати. Повече за тях прочетете в секция-  

Студенти